PERDA Kawasan Tanpa Rokok

Kategori
Nomor 8
Tahun
2016
File Dokumen
Ringkasan

PERDA KAWASAN TANPA ROKOK

Produk Hukum

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2015
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016
Peraturan Menteri No. 39 Tahun 2016
Peraturan Menteri No. 43 Tahun 2016
Peraturan Menteri No. 75 Tahun 2014
Peraturan Daerah
[field_kategori] | Tahun Data : 2015
Peraturan Daerah
[field_kategori] | Tahun Data : 2016
Peraturan Menteri
[field_kategori] | Tahun Data : 2016
Peraturan Menteri
[field_kategori] | Tahun Data : 2016
Peraturan Menteri
[field_kategori] | Tahun Data : 2014